technologia III generacji – DynamicBiogas

Podstawowym elementem wyróżniającym proponowane przez nas rozwiązania jest zastosowanie w układzie technologicznym biogazowni rewolucyjnego w skali światowej urządzenia w postaci – Akceleratora Biotechnologicznego, zwiększającego znacznie wydajność i potencjał fermentacji klasycznych biogazowni rolniczych, zwłaszcza opartych na technologii NaWaRo i wykorzystujących kiszonki jako wiodący substrat.

Zastosowanie Akceleratora doskonale ujednorodnia substraty i hydrolizuje je do związków prostych i kwasów organicznych. Dzięki temu jest możliwe dowolne mieszanie ze sobą różnych odpadów i całkowita zmiana receptury karmienia każdego dnia, pamiętając jednakże o zachowaniu właściwego poziomu azotu, niezbędnego dla rozwoju bakterii.

Proponowane przez DYNAMIC BIOGAS rozwiązania zakładają także zastosowanie w układzie karmienia biogazowni zaawansowanego układu technologicznego maceracji substratów stałych – polegającego na dodatkowym rozdrabnianiu frakcji stałej substratów i jego homogenizacji w połączeniu z frakcją płynną, takie rozwiązanie powoduje intensyfikacje procesów biotechnologicznych w akceleratorze oraz fermenterach.

Proces biotechnologiczny w akceleratorze w połączeniu z procesem maceracji znacznie podnosi efektywność wykorzystania substratu oraz skraca czas trwania fazy mezofilnej (przebywanie frakcji w zbiornikach fermentacyjnych) od 80 do 250% w stosunku do typowych rozwiązań oferowanych na rynku – średnio zamiast 75 dni przetrzymania wystarczy 25-30. Oferowane rozwiązania techniczno-technologiczne umożliwiają całkowite wyeliminowanie spośród substratów kiszonki z kukurydzy i stosowanie szerokiej gamy różnego rodzaju bioodpadów i odpadów komunalnych oraz płynną, w dowolny sposób zmianę ich proporcji, w zależności od dostępności wsadu w danym momencie (przy zachowaniu podstawowych parametrów procesowych jak C:N, mikroelementy itp.).

Biogazownie w technologii Dynamic Biogas ® wyróżnia :
-modułowość instalacji,
-zabudowa kontenerowa
-krótki czas montażu,
-możliwość rozmontowania i umieszczenia w innej lokalizacji
-stalowe, skręcane fermentory z innowacyjnym pionowym mieszaniem mechaniczno- hydraulicznym
-dynamiczny rozwój bakterii
-łatwość serwisu
-zwiększenie obciążenia reaktora
-Izolacja cieplna zbiorników
-mniejsza ilość energii niezbędna do ogrzewania
-fermentacja zarówno mezofilowa jaki termofilowa
-szybki rozruch instalacji (kilka tygodni)
-zwiększenie gamy dostępnych substratów z zachowaniem efektywności wytwarzania biogazu
-mniejsze koszty eksploatacji (1 mieszadło 5 kWh na zbiornik)

Substraty do produkcji biogazu w technologii Dynamic Biogas®:

-rośliny energetyczne (kukurydza, rzepak, lucerna);
-odpady z przetwórstwa żywności (wytłoki, wywary, serwatka, zepsute warzywa i owoce, resztki warzywne itp.);
-przeterminowana żywność każdego rodzaju;
-osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, z przemysłu rolno-spożywczego;
-odpady z przetwórstwa ryb;
-odpady zielone (trawa, liście);
-obornik, gnojowica, odchody norek.
-odpady komunalne.

 

Powyższe efekty są niemożliwe do uzyskania w typowych systemach budowy biogazowni.

Unikatowe rozwiązania Dynamic Biogas zostały wdrożone w trzech funkcjonujących instalacjach,
które działają bezawaryjnie od czterech lat:
-Biogazownia o mocy 1MW w Jaromierzy (http://www.biogaz-smiechowscy.pl/)
-Biogazownia o mocy 1MW w Upałtach
-Biogazownia o mocy 0,4MW w Sieńsku (https://youtu.be/4byzAhD91pU/)
-Biogazownia o mocy 0,5MW w Przybrodzie – w trakcie rozbudowy
Technologia Dynamic Biogas jest zunifikowana i modułowa co pozwala skalkulować wartość
instalacji i zastosować powtarzalność projektów. Charakteryzuje się niskim stopniem awaryjności
(przykładowo biogazownia w Jaromierzu pracowała w 2016 roku przez 8500 godzin z pełną mocą –
sprawność na poziomie przekraczającym 97%)

W związku z powyższym posiadamy dwie linie produktów:
1. Kopletne instalacje biogazowe o mocy 0,2 MW do 5MW;
2. Biometanownie o wydaności od 250-2000 m3/h biometanu.